ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ጎድኒ ሰባት ኮይኖም ዝሰርሑ ሮቦታት ን ኢንዳስትሪታት መግቢን ሕርሻን እናዓብለሉ ይኸዱ።

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

A robot deals with an egg without breaking it

A robot deals with an egg without breaking it


Published 29 May 2022 at 2:02pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲታት ስራሕ ኣብክንዲ ሰብ ብማሽናት ስራሓት ክሳለጡ ተራእዮም እዮም። ኣብ ስዓኛ ኣብ ዝቐረበ ኤክስፖ ሓድሽ ማዕበል ናይ ሰብ ልቦና ሮቦታት ቀሪቦም ኔሮም። እዞም ሮቦታት ኣብ ጎኒ ሰባት ኮይኖም ኣብ መግቢን ናይ ሰንዓ ኢንዳስትሪታት ካብ ቀደም ብዝያዳ ክሰርሑ ተኽእሎ ከምዘለዎም ተፈሊጡ ኣሎ።


Published 29 May 2022 at 2:02pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBSShare