ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

“ሰብ በብገዝኡ እናሓብኦ’ምበር፡ እዚ ናይ ሓሽሽ/ድራግ ጸገም ኣዚዩ ኣስፋሕፊሑ’ዩ ዘሎ።” ኣቶ ልኡል ፍስሃ

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Drug Use among community

Leul Fesseha


Published 1 June 2022 at 5:39pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBS

ኣቶ ልዑል ፍስሃ - ኣብ ቪክቶሪያ ክፍለ ከተም መልተን ኣብ ዲፓርትመንት መንእሰያት ኣማኻሪ ጥዕናን ስልጠናን እዩ። ኣብ መንእሰያት ማሕበረሰባትና እናስፋሕፈሐ ብዛዕባ ዝኸይድ ዘሎ ወልፊታት ሓስሽሽ/ድራግን ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምቲታትን ገሊጹ ኣሎ።


Published 1 June 2022 at 5:39pm
Presented by Beyene Semere
Source: SBSShare