Coming Up Fri 7:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ: "Chi phái quốc doanh không được chiếm danh xưng của Đạo Cao Đài"

Caodai Pagoda, Mountain View, Texas Source: BPSOS - Vietnam Advocacy Project

BPSOS: "Chi Phái Tây Ninh 1997 thảm bại trong sứ mạng thi hành Nghị Quyết 36"

Phán quyết của Bộ Thương mại Hoa kỳ

Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đồ́c kiêm Chủ tịch BPSOS (xem phần ghi âm phía trên)

BPSOS cho biết:

"Ngày 25 tháng 7 Hội Đồng Xét Xử (Trademark Trial and Appeal Board - TTAB) của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ quyết định huỷ giấy phép cầu chứng thương hiệu trước đây đã cấp cho một tổ chức tôn giáo trá hình do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997 nhằm diệt Đạo Cao Đài gốc.

"Thành quả to lớn này đạt được chỉ trong vòng hơn 14 tháng kể từ ngày Thánh Thất Mountain View nộp đơn yêu cầu Bộ Thương Mại huỷ giấy phép cấp cho tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (Caodai Overseas Missionary) mà Ông Trần Quang Cảnh, trưởng ban đại diện tại hải ngoại của Chi Phái Tây Ninh, tổ chức tôn giáo quốc doanh do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam ra chỉ thị thành lập năm 1997."

 

US Trademark Trial and Appeal Board's decision
US Trademark Trial and Appeal Board's decision
BPSOS - Vietnam Advocacy Project

 

Nguyên nhân có vụ kiện này?

Thông cáo đưới đây của Thánh Thất Mountain View (nguyên đơn) ghi rõ:

Thông báo về lý do có vụ kiện này - Trang 1
Thông báo về lý do có vụ kiện này - Trang 1
BPSOS - Vietnam Advocacy Project

Thông báo về lý do có vụ kiện này - Trang 2
Thông báo về lý do có vụ kiện này - Trang 2
BPSOS - Vietnam Advocacy Project

Hoàn cảnh dẫn đến vụ kiện:

- Thực chất của Chi Phái 1997:

Sau khi thu thập hàng loạt bằng chứng về sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với Đạo Cao Đài trong suốt hai thập niên, BPSOS cho biết:

"Trong tất cả các tôn giáo bị bách hại, Đạo Cao Đài bị nặng nhất. Năm 1978, Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ra 'bản án Cao Đài' nhằm xoá sổ cơ cấu hành chánh của Đạo Cao Đài. Năm 1997 Đảng Cộng Sản dựng lên chi phái Cao Đài Tây Ninh mà họ hoàn toàn kiểm soát trong kế sách từng bước thay thế Đạo Cao Đài bằng tổ chức tôn giáo quốc doanh này.

"Ông Nguyễn Thành Tám, hiện là người đứng đầu Chi Phái Cao Đài 1997, đã từng là Đại Biểu Quốc Hội của chế độ và là Uỷ Viên của Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh, cơ quan đã ra bản án Cao Đài.

"Năm 2010, sau khi đã chiếm xong Toà Thánh Tây Ninh và hầu hết các thánh thất Cao Đài ở trong nước, Chi Phái 1997 bắt đầu vươn ra hải ngoại để thu phục dần các cộng đồng Cao Đài ở Hoa Kỳ và sau đó ở khắp thế giới (bằng hai văn bản gọi là 'huấn lệnh'). Họ không hề che đậy chủ trương này."

Trong tất cả các tôn giáo bị bách hại, Đạo Cao Đài bị nặng nhất. BPSOS

Dưới đây là bằng chứng cho thấy sự liên hệ giữa Chi phái 1997 với Nghị quyết 36 của chính quyền Cộng sản Việt Nam (Chi phái 1997 đã gỡ trang này khỏi trang mạng của họ, đây là bản lưu của BPSOS)   

 

Bằ̀ng chứng cho thấy liên hệ giữa Chi phái 1997 với Nghị quyết 36
Bằ̀ng chứng cho thấy liên hệ giữa Chi phái 1997 với Nghị quyết 36
BPSOS - Vietnam Advocacy Project

 

- Chi phái 1997 thi hành Nghị Quyết 36:

Cũng theo BPSOS:

"Năm 2011 Ông Tám giao cho Ông Trần Quang Cảnh, một công dân Hoa Kỳ, “hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh”, đặt trụ sở hoạt động tại tư gia của Ông Cảnh ở Westminster, California.

"Năm 2012 Ông Cảnh đăng ký Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (Caodai Overseas Missionary) với tiểu bang California.

"Năm 2014, tổ chức này cầu chứng danh xưng chính thức của Đạo Cao Đài là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Toà Thánh Tây Ninh” làm thương hiệu riêng. Năm 2015, Cơ Quan Quản Lý Các Bằng Phát Minh và Thương Hiệu (USPTO) thuộc Bộ Thương Mại của Hoa Kỳ cấp giấy phép thương hiệu tạm thời cho tổ chức của Ông Cảnh.

"Hậu quả là nếu ông Cảnh hoàn tất thủ tục cầu chứng và giấy phép trở thành vĩnh viễn thì xem như danh xưng của toàn Đạo Cao Đài sẽ nằm trong tay của chi phái quốc doanh 1997.

"Vì giấy phép cầu chứng có giá trị toàn thế giới, khi ấy Đạo Cao Đài sẽ chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài mà bên trong là chi phái quốc doanh do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên và hoàn toàn kiểm soát."

Tuy nhiên, họ không ngờ đã bị quật ngược bởi hai vụ kiện do một nhóm tín đồ Cao Đài ở Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ cơ đạo.

Vụ kiện thứ nhất

Đầu năm 2018, khi nghiên cứu kế hoạch để giúp Đạo Cao Đài thoát nạn, BPSOS khám phá âm mưu của chi phái 1997 muốn chiếm trọn danh xưng của Đạo Cao Đài.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng giải thích:

“Khi được chúng tôi báo động, Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View (Dallas, Texas) xung phong đứng đơn yêu cầu chính quyền Liên Bang rút lại giấy phép cầu chứng thương hiệu đã cấp tạm thời cho tổ chức của Ông Cảnh.

"BPSOS đã trích 60.000 Mỹ kim từ Quỹ Pháp Lý cho Công Lý để ứng trước chi phí luật sư. Quỹ này được BPSOS thành lập năm 2017 nhằm giúp các cá nhân và tổ chức người Việt ở Hoa Kỳ tự bảo vệ trước sự bất công bằng các biện pháp pháp lý.

"Đơn khiếu nại gửi Bộ Thương Mại được nộp ngày 18 tháng 5 năm 2018.

"Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Hội đồng này ra quyết định huỷ tất cả giấy phép cầu chứng đã cấp cho tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, cánh tay nối dài ra hải ngoại của Chi Phái 1997."

Ý nghĩa của phán quyết này?

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng:

"Trước hết và trên hết, thành quả này mang ý nghĩa lịch sử. Qua vụ kiện, nay toàn bộ hồ sơ chứng minh danh hiệu chung của toàn Đạo Cao Đài được lưu trữ vĩnh viễn trong văn khố của Phòng Quản Lý Các Phát Minh Và Thương Hiệu thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ. Nghĩa là sẽ không bất kỳ ai có thể cầu chứng tên chung của Đạo Cao Đài làm thương hiệu riêng được nữa. Đây là một kỳ tích trong nỗ lực bảo vệ cơ đạo của tín đổ Cao Đài.

"Một ý nghĩa không kém quan trọng là cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng tổ chức do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997 không phải là Đạo Cao Đài, dù nó đã đổi tên cho gần giống với Đạo Cao Đài để rồi mạo nhận là Đạo Cao Đài. Phán quyết có hiệu lực quốc tế này là căn cứ pháp lý để phân định sự khác biệt giữa Chi Phái 1997 và Đạo Cao Đài.

"Ý nghĩa thứ ba là văn bản phán quyết này sẽ giúp quốc tế hiểu rằng Chi Phái 1997 được Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên để diệt Đạo Cao Đài qua kế sách mạo nhận là Đạo Cao Đài để rồi chiếm đóng Toà Thánh Cao Đài, đánh chiếm hầu hết các Thánh Thất Cao Đài và ép các tín đồ Cao Đài phải tùng phục.

"Phán quyết này cũng cho thấy Thánh Thất Mountain View đã thành công khi dùng luật Hoa Kỳ để bẻ gãy sứ mạng thi hành Nghị Quyết 36 mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã giao cho Chi Phái 1997.

"Cuối cùng, phán quyết này lột tả bản chất của Chi Phái 1997 là một tổ chức tội phạm ở Việt Nam đã và đang xuất khẩu hành vi tội phạm sang Hoa Kỳ. Điểm này liên quan mật thiết đến vụ kiện thứ hai."

Phán quyết này sẽ giúp quốc tế hiểu rằng Chi Phái 1997 được Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên để diệt Đạo Cao Đài qua kế sách mạo nhận là Đạo Cao Đài để rồi chiếm đóng Toà Thánh Cao Đài, đánh chiếm hầu hết các Thánh Thất Cao Đài và ép các tín đồ Cao Đài phải tùng phục. " Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng

Vụ kiện thứ hai

Cũng theo BPSOS: 

"Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Thánh Thất Mountain View cùng hai tín đồ Cao Đài ở Dallas, Texas nộp đơn kiện Ông Nguyễn Thành Tám, chi phái Cao Đài quốc doanh; ông Trần Quang Cảnh, Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại của Ông Cảnh, và ba người đồng loã ở Hoa Kỳ là các ông Đặng Phước Reng, Phạm Văn Hiến và Nguyễn Quốc Dũng. Căn cứ pháp lý của đơn kiện là các hành vi phỉ báng, hoạt động có âm mưu, cố tình gây tổn thất tâm lý, và phục vụ cho một băng đảng tội phạm ở ngoại quốc. Ngày 26 tháng 7 năm 2019, thủ tục tống đạt đơn kiện đến tất cả bị đơn đã hoàn tất. Khoảng cuối tháng 8 năm này, tòa án sẽ lên lịch xét xử.

"Các bị cáo và đặc biệt ông Nguyễn Thành Tám và Chi Phái 1997 có hai chọn lựa: một là ra toà, hai là tránh không ra toà.

"Nếu ra toà, họ sẽ bị đối chất về nhiều vấn đề, nhưng quan trọng và lý thú nhất là tính chất tổ chức tội phạm của Chi Phái 1997. Họ sẽ phải biện minh cho việc đóng chiếm Tòa Thánh Tây Ninh và hàng trăm Thánh thất của Đạo Cao Đài ở khắp nơi, các hành vi bạo hành đối với các tín đồ Cao Đài trung kiên, các hành vi sách nhiễu tín đồ Cao Đài trung kiên trong sinh hoạt tôn giáo tại tư gia, hành vi ngăn chặn tín đồ Cao Đài chôn cất người thân, hành vi đập phá mồ mả của các tín đồ Cao Đài… Hồ sơ về các hành vi tội phạm của họ kéo dài trên hai thập niên đã được BPSOS đúc kết thành tài liệu, sẵn sàng để đem ra sử dụng tại tòa.

"Nay lại có thêm một hành vi đã được Hội Đồng TTAB xác nhận: mạo nhận danh nghĩa để chiếm đoạt danh xưng của tôn giáo Cao Đài.

"Nếu không ra tòa thì các bị cáo đương nhiên thua kiện, nghĩa là mặc nhiên thừa nhận họ thuộc băng đảng tội phạm có tổ chức và chấp nhận bồi thường tổn thất cho các nguyên đơn."

Nếu không ra tòa thì các bị cáo đương nhiên thua kiện, nghĩa là mặc nhiên thừa nhận họ thuộc băng đảng tội phạm có tổ chức và chấp nhận bồi thường tổn thất cho các nguyên đơn. BPSOS 

Tiến sĩ Thắng cũng xác định: “Vụ kiện chi phái Cao Đài quốc doanh tại tòa án Hoa Kỳ không phải là vụ duy nhất, chúng tôi đang chuẩn bị một số vụ kiện khác nữa.”

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Bộ Thương Mại Hoa Kỳ: "Chi phái quốc doanh không được chiếm danh xưng của Đạo Cao Đài" 16/08/2019 11:24 ...
Bản tin Thứ Năm 30/6/2022 30/06/2022 12:21 ...
Chuyện Queensland: Cô bán hoa Kim Thy 30/06/2022 15:49 ...
Việt Nam tuần qua: Thiếu hụt bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 30/06/2022 14:42 ...
An ninh vượt qua biến đổi khí hậu và COVID trở thành mối quan tâm lớn nhất của người Úc 30/06/2022 09:38 ...
Ca sĩ R&B R Kelly bị kết án 30 năm tù giam 30/06/2022 07:17 ...
Cao Niên Vui Sống: Chứng Đột Quỵ 30/06/2022 19:31 ...
Một lần nữa xe cứu thương ở Melbourne bị báo động Đỏ 30/06/2022 04:54 ...
NATO tuyên bố Nga là ‘mối đe dọa trực tiếp và đáng kể’ 30/06/2022 04:27 ...
Các nước Balkans thất vọng trước việc Ukraine được cứu xét tư cách hội viên Liên Âu nhanh chóng 30/06/2022 04:17 ...
View More