SBS Việt ngữ

Việt Nam tuần qua: Công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình ở Phi châu

SBS Việt ngữ

Công binh Việt Nam tham gia phái bộ UNISFA

Công binh Việt Nam tham gia phái bộ UNISFA Source: ZingNews


Published 28 April 2022 at 5:43pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Ban Bí thư bổ sung 5 vụ án tham nhũng trọng điểm; Lính công binh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình ở châu Phi, liệu có tiến tới chiến đấu khi phục vụ nơi đang có xung đột? Du khách đến Việt Nam không cần phải khai báo y tế; Cầu Thủ Thiêm 2 vừa được khánh thành sau khi chậm trễ 4 năm.


Published 28 April 2022 at 5:43pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Share