Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio

“ንሓደ ናይ ከበሳ ኣስላማይ ናብ ባርካ ሒዝናዮ ክንከይድ ኣይንደልን፡ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ስኒት ጌርካ ንበር ኢና ንብል ንሕና” በሽር ኢሽሓቕ

Source: SBS Tigrinya

ኣብ ኣቑርደት ተወሊዱ ዓብዩ፡ ኣብቲ ብሉጻት ኢትዮጵያዊያን ዝመሃርሉ ዝነበርሉ ዊንጌት ናይ ፈለማ ወዲ መታሕት ኮይኑ ምስ መለስ ዜናዊ ብሓባር ዝተማህረን፡ ን ተ.ሓ.ኤ. ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ዋዕላታት ተወኪሉ ዝተሳተፈ፡ ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣውራጃዊ ዝምርኮስ ፌደራላዊ ስርዓት ክህሉ ዝቃለስ ዘሎ እዩ። ኣቶ በሺር ኢሽሓቕ ነባሪ ስዊድን ኮይኑ ናብ ኣውስትራሊያ ምብጻሕ ኣብዝፈጸመሉ ዝተገብረ ዕላል።“ኤርትራ ኩላ ትግርኛ እንተኾይና ኢትዮጵያ እያ ትኸውን፡ ኩላ መታሕት እንተኾይና ድማ ሱዳን እምበር ኤርትራ ኣይትኸውንንያ”

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
“ንሓደ ናይ ከበሳ ኣስላማይ ናብ ባርካ ሒዝናዮ ክንከይድ ኣይንደልን፡ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ስኒት ጌርካ ንበር ኢና ንብል ንሕና” በሽር ኢሽሓቕ 23/10/2019 51:00 ...
“ሎሚ ንኢትዮጵያ ምምራሕ ማለት ሚልዮን ጻጸ ኣብ ርእስኻ ተሸኪምካ ምኻድ ማለት’ዩ” ቀ/ሚ ኣብይ ኣሕመድ 08/07/2020 06:38 ...
"ኣብ ልዕሌና ኣድልዎ'ዩ ተጌሩ" ኣብ ርሻናት ህዝባዊ መንበሪ መልበርን ተዓጽዮም ካብ ዘለዉ። 06/07/2020 14:31 ...
ኣብ ኡጋንዳ ዑቕባ ዝሓተቱ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዘይድልየቶም ናብ ኤርትራ ከይምለሱ ሕጂ'ውን ከምዝፈርሑ ገሊጾም 06/07/2020 13:45 ...
ጻዕዳ ሽጉርቲ እንተበሊዐ ካብ ኮሮናቫይረስ ይከላኸለለይ እዩ! ናይ ጸሓይ ጨረር ከ፧ ብሂላትን ሳይንሳዊ መልስታቶምን 06/07/2020 12:03 ...
መንግስቲ፡ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብሰላም ክፈትሖ ዉ.ሕ.ሃ. ን ካልኦትን ጸዊዖም። 05/07/2020 09:45 ...
ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ብዝተፈጥረ ግጭትን ቅትለትን ልዕሊ 80 ሰባት ተቐቲሎም ተባሂሉ። 02/07/2020 09:33 ...
ናይ ተፋቐርቲን መጻምዲን ቪዛታት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ይደናጎዩ ኣለዉ። (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 02/07/2020 11:33 ...
ኢብራሂም ዑመር፡ ካብ ሃ/ኣገልግሎ ናይ ኤርትራ ናብ ላዕለዋይ ፖለቲከኛ ሃገረ ኒውዚላንድ 30/06/2020 27:25 ...
ማላዊ መበል ሻድሻይ ፕረሲደንታ ቃል ማሕላ ፈጺሙ። 29/06/2020 11:24 ...
View More