SBS Filipino

Indiginoy Episode 1: Ang pag-iisang dibdib ng Katutubo at Filipino

SBS Filipino

indiginoy, paradies family, indigenous australians, aboriginal australians

Sharon and Tony Paradies


Published 27 May 2022 at 5:58pm
By Cristina Lazo
Source: SBS

Ang episode na ito ay se-sentro sa personal na karanasan patungkol sa pag-iisang dibdib ng Katutubo at Filipino. Ating alamin kung ano-ano ang pagkakaiba sa pagtrato sa pamilya at paano nagkakasundo kahit magka-iba ang kultura.


Published 27 May 2022 at 5:58pm
By Cristina Lazo
Source: SBS


Ang seryeng ito na Indiginoy ay patungkol sa buhay ng mga Katutubong Australyano at Pilipino, ang kanilang pakikipag-ugnayan at koneksyon, at kung paano nila niyayakap ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang kultura.


 

Advertisement
Highlights

  • Makikilala natin sa episode na ito si Tony Paradies, isang Filipino at ang kanyang asawa na si Sharon, isang Katutubong Australyano. 
  • Noong dekada 60 at 70, hindi pa halos tanggap ang pagkakaroon ng relasyon sa pagitan ng may maitim at maputing balat.
  • Nagsilbing daan ang puting kaanyuan ni Sharon sa dahan-dahang pagtanggap ng lipunan sa kanilang pagsasama.
 


 


Share