SBS Filipino

Pinoy bikers papadyak para sa mental health

SBS Filipino

bike for mental health, Filipino bikers, Pinoy Bikers, Filipinos in Australia

"Life's challenges is similar to a road bike challenge. The road may be steep but in the end; I conquered it" Joey Hidalgo


Published 8 June 2022 at 3:16pm
By Maridel Martinez
Source: SBS

Sa Araw ng Kalayaan libo-libong mga PInoy bikers sa ibat-ibang bahagi ng mundo ang papadyak sa Everesting Challenge


Published 8 June 2022 at 3:16pm
By Maridel Martinez
Source: SBS


Sabay-sabay papadyak ang mga siklista pataas sa Mt Everest via simulation 


Highlights 

Advertisement
  • Ang virtual cycling ay aakyat ng Mt Everest na may taas na 8,848 meters
  • Ang pagpadyak o cycling ay malaking tulong sa malusog na kalusugan di lamang sa katawan pa di na din sa malusog na pag-iisip o mental health
  • Ang  ay magaganap sa Araw ng Kalayaan kasama ang maraming mga Pinoy sa siklista sa ibat-ibang bahagi ng mundo

 

ALSO READ / LISTEN TO Makinig sa  10am-11am 

Sundan   


Share