Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Vim li cas Nkauj Lig Yaj thiaj xav teeb txheeb kom nrhiav rau cov tswv yim kho kab mob Alzheimer?

Kab mob Alzheimer (Dementia) - Geralt Source: Pixabay

Nod yog Nkauj lig yaj cov lus tawm tswv yim tias vim li cas nws thiaj xav mus teeb txheeb kom nrhiav tau ib cov tswv yim coj los kho tus kab mob Alzheimer.

Nkauj Lig Yaj tseem ua hauj lwm ntawm lub chaw teeb txheeb Wisconsin Alzheimer Research Centre thiab nws xav teeb txheeb kom tau ib cov hauv kev tshiab coj los kho tus kab mob Alzheimer rau lub neej pem suab.

Nws hais tias tam sim no yeej tseem tsis tau muaj ib txoj xub ke twg yuav kho tau tus mob no txawm tias muaj ib co tshuaj coj los noj pab tam sim no kom yus lub hlwb tseem ua hauj lwm lub qub los yeej pab tsis tshua tau npaum li cas.

Tej cwj pwm ua lub neej li pw kom tsaug zog txaus, noj zaub mov zoo muaj txij ntsim pab rau yus lub cev, kev ua exercise los yog ua ib yam tshiab kom yus tau kawm yam tshiab thiab pab kom yus lub hlwb ua hauj lwm zoo yog tej yam tseem ceeb uas yus muaj peev xwm ua tau coj los pab daws tus mob Alzheimer no.

Nws tseem qhia ntxiv tias nws xav kom muaj tej xov xwm txog tus kab mob Alzheimer ua lus Hmoob coj los qhia rau Hmoob tej zejzog kom paub txog tus mob no. Vim yog thaum muaj ib tug neeg yus hlub tshua li yus niam yus txiv, yus pog yawg los yog ib tug neeg hauv yus tsev uas cia li tsis nco qab tias nws yog leej twg, thiab nws tsev neeg yog leej twg lawm ces kuj pab hlub thiab txhawj xeeb heev txog lawv. 

Yog koj xav tau xov xwm kom ntxaws txog cov kab mob Dementia no ces hu tau rau tus xov tooj 1800 100 500 nrog lub koom haum Dementia Australia tham tau.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong. 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Vim li cas Nkauj Lig Yaj thiaj xav teeb txheeb kom nrhiav rau cov tswv yim kho kab mob Alzheimer? 12/11/2021 09:50 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More