SBS Hmong

Nuv ntses tom dej hiav txwv

SBS Hmong

Fishing in open sea - Txooj Tsheej Thoj

Nuv ntses tom hiav txwv Source: Txooj Tsheej Thoj


Published 26 June 2022 at 3:14pm
By Vixay Vue
Source: SBS

Yuav npaj koj tus kheej li cas kom thiaj li muaj peev xwm nuv ntses tau lom zem xauv npo thiab tau txais kev nyab xeeb rau koj los yog kom tsis txhob muaj kev txhawj xeeb rau koj tsev neeg uas nyob tom qab thaum koj mus nuv ntses ntawm dej hiav txwv. Txooj Tsheej Thoj yog ib tug Hmoob ntawm ntau tus uas tau mus nuv lawm nws tawm tswv yim nrog SBS Radio Hmong tias yuav npaj li cas.


Published 26 June 2022 at 3:14pm
By Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share