"अस्ट्रेलियामा हरेक दिन एक व्यक्तिको पानीमा डुबेर मृत्यु"

The Royal Life Saving Society says almost 60 people have died in Australian waterways this summer

The Royal Life Saving Society says almost 60 people have died in Australian waterways this summer Source: AAP


Published 30 January 2016 at 6:52pm
By SBS Nepali
Source: SBS

यो गर्मीको मौसममा ३ नेपाली सहित लगभग ६० जनाको अष्ट्रेलियन समुन्द्र र नदीहरुमा डुबेर मृत्यु भएको छ , जुन गत वर्ष भन्दा १६ प्रतिशत बढी हो। गर्मी मौसम अन्त्य हुन अझै एक महिना बाँकी रहदा अस्ट्रेलियाका नेपालहरुलाई पानीमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाबारे सजग हुन कसरी प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ त?


Published 30 January 2016 at 6:52pm
By SBS Nepali
Source: SBSShare