एसबीएस नेपाली अस्ट्रेलिया समाचार: मङ्गलवार ३१ मे २०२२

Prime Minister Anthony Albanese

Prime Minister Anthony Albanese during a Labor party caucus at Parliament House in Canberra, Tuesday, May 31, 2022.


Published 31 May 2022 at 5:30pm
Source: SBS

आजका प्रमुख अस्ट्रेलियाली समाचार सुन्नुहोस्।


Published 31 May 2022 at 5:30pm
Source: SBS


हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।

Share