SBS Afsomali

Booster Shot - Maxaa loogu baahan yahay?

SBS Afsomali

A man has his booster shot in Perth.

A man has his booster shot in Perth.


Published 23 December 2021 at 6:07pm
Presented by Abdinur Ismail
Source: SBS

Awooddii difaaca ee labada tallaal ee hore markay ay yaraato, waxaa loo baahan yahay tallaal saddexaad oo xoojiye ah (booster shot). Warbixintan ayaa koobaysa sababta loogu baahan yahay.


Published 23 December 2021 at 6:07pm
Presented by Abdinur Ismail
Source: SBSShare