ร่วมพัฒนาสุขภาพทางเพศกับ ACON

Worren Rujirapoom at an ACON event

Worren Rujirapoom at an ACON event Source: Supplied


Published 4 May 2018 at 12:20pm
By Tanu Attajarusit
Source: SBS

LGBTIQA+ Health: คุณ วรวรรธน์ รุจิระภูมิ อาสาสมัครชาวไทย แนะนำองค์กร ACON (Aids Council of NSW) ซึ่งปัจจุบันมีบริการมากมายให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม


Published 4 May 2018 at 12:20pm
By Tanu Attajarusit
Source: SBS


กดด้านบนเพื่อฟังพอดคาสต์




Share