นิทรรศการงานศิลปะของศิลปินไทย 12 ท่าน ในซิดนีย์

Photo of the exhibition 'Other Possible World'

รูปจากนิทรรศการ Other Possible World Source: Parita


Published 27 June 2022 at 10:56pm
By Chollada Kromyindee
Source: SBS

ครั้งแรกกับนิทรรศการนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินไทยล้วน 12 ท่าน กับคอนเซปต์ชื่อว่า Other Possible World ในแกลอรีที่ซิดนีย์ ที่ 16albermale Project Space และที่ Delmar Galleryเอสบีเอสไทยได้สัมภาษณ์ ดร. ให้แสง ชวนะลิขิกร ภัณฑารักษ์และศิลปิน 3 ท่าน คุณ ธาดา เฮงทัพย์กูล คุณ ธิดารัตน์ จันทเชื้อ และคุณ กษรฤญ หิมะเจริญ


Published 27 June 2022 at 10:56pm
By Chollada Kromyindee
Source: SBS


กด 🔊 เพื่อฟังเรื่องนี้

LISTEN TO
other possible world exhibition thai artists in australia image

ครั้งแรกกับนิทรรศการนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินไทยล้วน 12 ท่าน กับคอนเซปต์ชื่อว่า Other Possible World ในแกลอรีที่ซิดนีย์ ที่ 16albermale Project Space และที่ Delmar Galleryเอสบีเอสไทยได้สัมภาษณ์ ดร. ให้แสง ชวนะลิขิกร ภัณฑารักษ์และศิลปิน 3 ท่าน คุณ ธาดา เฮงทัพย์กูล คุณ ธิดารัตน์ จันทเชื้อ และคุณ กษรฤญ หิมะเจริญ

SBS Thai

27/06/202216:38


Advertisement
ประเด็นสำคัญ

  • ดร. ให้แสง ชวนะลิขิกร ภัณฑารักษ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปิน 3 ท่าน คุณธาดา เฮงทัพย์กูล คุณธิดารัตน์ จันทเชื้อ (มาเรียม) และคุณกษรฤญ หิมะเจริญ (แต๊ก) ให้สัมภาษณ์ถึงนิทรรศการงานศิลปะในคอนเซปต์ Other Possible World
  • การทำงานคัดสรรผลงานศิลปะร่วมกับเจ้าของแกลอรี คุณจอห์น ครูเตอร์ส (John Cruthers) ที่มีความสนใจในศิลปะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
  • แรงบันดาลใจในการรวบรวมศิลปะของศิลปินไทยในคอนเซปต์ Other Possible World
  • สิ่งที่ต้องการจะสื่อในความเป็นศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ต่อคนออสเตรเลีย
  • คุณกษรฤญ หิมะเจริญ (แต๊ก) ศิลปินไทยที่นำผลงานด้านเพศ ที่แสดงถึงความสุขทางเพศ (Sex Delight) และการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment) 
  • คุณธาดา เฮงทัพย์กูล ศิลปินที่มีผลงานเชิงการเมืองและสังคม โดยใช้หลายวิธีในการสื่อสาร
  • คุณธิดารัตน์ จันทเชื้อ (มาเรียม) ศิลปินงานปัก ที่ใช้ศาสนาเป็นแนวคิด
Art exhibition 'Other Possible World'
ภาพพิธีเปิดนิทรรศการของศิลปินไทย ในซิดนีย์ Source: Parita


 

Textile arts by Thidarat Chantachua
ศิลปะบนผืนผ้าของคุณธิดารัตน์ จันทเชื้อ Source: Parita


Some of the artwork of Thai artists at the exhibition 'Other Possible World'
บางส่วนของผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ Other Possible World Source: Parita


Some of the artwork of Thai artists at the exhibition 'Other Possible World'
ผลงานบางส่วนจากนิทรรศการ Other Possible World Source: Parita


นิทรรศการจัด 2 แห่ง 

ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม ที่ 16albermale Project Space 

https://www.16albermarle.com/ 

และระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 1 สิงหาคม ที่ Delmar Gallery 

https://www.trinity.nsw.edu.au/community/delmar-gallery/ 


คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  

บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 
Share