ข้อควรรู้ก่อนเช่าบ้านในออสเตรเลีย

Rental property in Australia

Source: AAP


Published 1 June 2021 at 5:14am
By Ildiko Dauda
Presented by Parisuth Sodsai
Source: SBS

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย เอสบีเอสมีข้อควรรู้ก่อนเริ่มเช่าบ้านมาฝากเพื่อช่วยคุณรักษาประโยชน์ตามสิทธิของผู้เช่า


Published 1 June 2021 at 5:14am
By Ildiko Dauda
Presented by Parisuth Sodsai
Source: SBS


ฟังรายงานฉบับเต็ม

LISTEN TO
Renters’ checklist in Australia image

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย เอสบีเอสมีข้อควรรู้ก่อนเริ่มเช่าบ้านมาฝากเพื่อช่วยคุณรักษาประโยชน์ตามสิทธิของผู้เช่า

SBS Thai

31/05/202112:25


Advertisement

อ่านข้อตกลงการเช่าบ้านอย่างถี่ถ้วน

ข้อตกลงการเช่าบ้านหรือสัญญาเช่าบ้านเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ระบุข้อมูล เข่น จำนวนค่าเช่าที่ต้องจ่ายและวิธีชำระ ระยะเวลาและประเภทการเช่า จำนวนเงินประกันบ้าน ตลอดจนเงื่อนไขและกฎกติกาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อย่าลงชื่อในเอกสารใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจ

Rental Agreement
Rent costs soar up Source: Getty


จ่ายเงินประกันบ้าน

เงินประกันบ้านชำระแยกจากค่าเช่าบ้านเพื่อรับรองความปลอดภัยแก่เจ้าของบ้านกรณีผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาเช่า ตัวอย่างเช่นในรัฐวิกตอเรีย ชำระเงินประกันบ้านกับหน่วยงาน  ซึ่งนำเงินไปเก็บในทรัสต์จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเช่า

Australian dollars
Source: Pixabay/Squirrel_photos


กรอกรายงานสภาพบ้าน

กรอกรายงานสภาพบ้านเมื่อย้ายเข้าบ้านเช่า จดบันทึกสภาพทั่วไปของบ้านรวมถึงอุปกรณ์ทั้งที่ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ จากนั้นจึงส่งรายงานคืนแก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของบ้านเช่า ผู้เช่าและเจ้าของบ้านเช่าควรเห็นพ้องกันถึงเนื้อหาในรายงานสภาพบ้านก่อนลงชื่อ

House for lease in Melbourne
Houses for lease in Melbourne, Tuesday. Nov. 8, 2016. (AAP Image/Tracey Nearmy) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP/Tracey Nearmy


เก็บสำเนาเอกสารทุกชิ้น

ขอแนะนำให้เก็บสำเนาสัญญาเช่าบ้าน สำเนารายงานสภาพบ้าน ใบเสร็จค่าเช่าและหลักฐานการจ่ายเงินประกันบ้าน จดหมาย อีเมล และบันทึกลายลักษณ์อักษรใด ๆ

File Cabinet
Source: Getty Images


เข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่า

ตัวอย่างเช่นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้เช่าบ้านมีสิทธิโต้แย้งการขอขึ้นค่าเช่าบ้านหรือขอให้แก้ไขกรณีเจ้าของบ้านละเลยไม่ดูแลสภาพบ้าน โดยยื่นเรื่องต่อ 

Suburban houses
Source: AAP/Julian Smith


คุณสามารถศึกษาเอกสารข้อเท็จจริง วิดีโอ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของผู้เช่าบ้านในแต่ละรัฐและมณฑลได้ในหลายภาษา

รัฐนิวเซาท์เวลส์ 

รัฐวิกตอเรีย 


คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 
Share