อย่าประมาทกับเชื้อไวรัสตับอักเสบ

site_197_Thai_547581.JPG

Published 30 August 2016 at 2:33pm
By Parisuth Sodsai
Source: SBS

ปีนี้มีการรณรงค์ให้ประชาชนไปตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เพราะมีผู้มีเชื้อแต่ไม่รู้ตัวจำนวนมาก คุณ Kanyarat Tresise เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ อธิบายว่าโรคไวรัสตับอักเสบมีอาการอย่างไร จะป้องกันการแพร่กระจายได้อย่างไร และการตรวจหาเชื้อทำได้อย่างไร


Published 30 August 2016 at 2:33pm
By Parisuth Sodsai
Source: SBS


ภาพ: Getty Images
Share