ผู้หญิงส่วนใหญ่มีเงินซูเปอร์น้อยกว่าผู้ชายถึง 1 ใน 3

The gender pay gap

The gender pay gap. Source: AAP


Published 17 May 2021 at 10:39pm
By Dom Vukovic
Presented by Phantida Sakulratanacharoen
Source: SBS

ข้อมูลจากอินดัสทรี ซูเปอร์ พบว่า ผู้หญิงในออสเตรเลียส่วนใหญ่เกษียณจากการทำงานโดยมีเงินสะสมหลังเกษียณในบัญชีน้อยกว่าผู้ชายถึง 1 ใน 3 ด้านนักรณรงค์เรียกร้องลดช่องว่างด้วยการจ่ายเงินสมทบช่วงลาคลอดบุตร


Published 17 May 2021 at 10:39pm
By Dom Vukovic
Presented by Phantida Sakulratanacharoen
Source: SBS


LISTEN TO
Women disadvantaged in their super earnings image

ข้อมูลจากอินดัสทรี ซูเปอร์ พบว่า ผู้หญิงในออสเตรเลียส่วนใหญ่เกษียณจากการทำงานโดยมีเงินสะสมหลังเกษียณในบัญชีน้อยกว่าผู้ชายถึง 1 ใน 3 ด้านนักรณรงค์เรียกร้องลดช่องว่างด้วยการจ่ายเงินสมทบช่วงลาคลอดบุตร

SBS Thai

17/05/202106:02


คุณราเชล นาโทลี (Rachael Natoli) นักรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวจากมูลนิธิโลคาฮี (Lokahi Foundation) กล่าวว่า ผู้ขอรับคำปรึกษาที่อยู่ในสถานะเปราะบางที่เธอทำงานด้วย หลายคนกังวลว่าจะดูแลชีวิตตัวเองอย่างไรต่อไปเมื่อวัยเกษียณใกล้เข้ามาทุกที

Advertisement
"เราทราบว่าผู้หญิงที่มีอายุมากยิ่งเสียงต่อการกลายเป็นคนไร้บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุเป็นเพราะประเด็นนี้ ความเสียเปรียบทางการเงินเป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเธอคำนึงถึง"

ผู้ขอรับคำปรึกษาที่ก้าวออกจากความสัมพันธ์รุนแรงบางคนเพิ่งกลับมาทำงานครั้งแรกในรอบหลายปี ผู้หญิงเหล่านี้จึงเผชิญข้อเสียเปรียบอย่างมากเมื่อถึงวัยเกษียณ

"ผู้หญิงบางคนไม่กลับไปทำงานเพราะการดูแลบ้านและครอบครัวก็เป็นงานเต็มเวลาแล้ว ดังนั้น พวกเธออาจไม่ได้มีอาชีพหรือการจ้างงานอย่างเป็นทางการ บ้างนานถึง 18 ปี และไม่มีเงินเข้าบัญชีเงินซูเปอร์ของพวกเธอเลย" 

งานวิจัยฉบับใหม่โดย อินดัสทรี ซูเปอร์ ออสเตรเลีย (Industry Super Australia) แสดงให้เห็นว่า ช่องว่างความแตกต่างของจำนวนเงินสะสมหลังเกษียณระหว่างหญิงและชายเป็นปัญหาที่ก่อตัวชัดเจนขึ้นสำหรับผู้หญิงทั่วออสเตรเลีย

เมื่อพิจารณาเป็นรายรัฐ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย และมณฑลนครหลวงออสเตรเลีย (ACT) ช่องว่างนี้อยู่ที่ร้อยละ 22 ด้านรัฐวิกตอเรีย ผู้หญิงสะสมเงินซูเปอร์ได้น้อยกว่าผู้ชายร้อยละ 23

ช่องว่างของเงินสะสมหลังเกษียณห่างกันมากที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียถึงร้อยละ 38 ส่วนมณฑลนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี รัฐแทสเมเนีย และรัฐควีนส์แลนด์ พบช่องว่างค่อนข้างห่างกันมากกว่าร้อยละ 28

ตัวเลขเหล่านี้ยังชี้ให้เห็นว่า จำนวนเงินซูเปอร์ที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับ เริ่มแตกต่างกันเมื่อผู้หญิงเข้าสู่ช่วงอายุ 20 ตอนปลายและ 30 ตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงจำนวนมากใช้วันลาคลอดบุตร

ตามข้อกำหนดปัจจุบัน นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบซูเปอร์ให้ลูกจ้างระหว่างลางานในช่วงดังกล่าว

คุณจอร์จี เดนต์ (Georgie Dent) กรรมการบริหารและโฆษกกลุ่มพาเรนต์ฮู้ด (Parenthood) กล่าวว่า ผู้หญิงได้รับผลกระทบอย่างไม่ยุติธรรม

"ค่าจ้างขั้นต่ำ 18 สัปดาห์คิดเป็นเงินน้อยกว่าที่พ่อแม่ทั่วโลกได้รับมาก ค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) คือน้อยกว่า 50 สัปดาห์"

นอกจากนี้ หลายฝ่ายมองว่าเงินที่จ่ายให้ระหว่างลาคลอดบุตรยังถือว่าไม่เพียงพอ

คุณจอร์เจีย บรัมบี (Georgia Brumby) จากอินดัสทรี ซูเปอร์ เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินสะสมหลังเกษียณ

"คุณอาจมีรายรับไม่มากพอที่จะได้เงินสมทบซูเปอร์จากนายจ้าง ดังนั้นคุณจึงพลาดเงินส่วนนี้ไปด้วยในช่วงนั้น เมื่อเทียบกับผู้ชายแล้ว ผู้หญิงทั่วประเทศเกษียณอายุการทำงานโดยมีเงินในบัญชีซูเปอร์น้อยกว่าผู้ชายเฉลี่ยประมาณ 60,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1 ใน 3"

คุณบรัมบียังกล่าวว่า อยากให้รัฐบาลจ่ายเงินซูเปอร์ให้สำหรับค่าแรงทุกดอลลาร์ รวมถึงให้สามารถลาคลอดบุตรโดยยังได้ค่าจ้าง

"นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับรัฐบาลเพื่อแสดงออกว่าไม่ได้เอาแต่พูด หากแต่จัดสรรเงินมาลงจริง ยืนหยัดเพื่อผู้หญิงและคุณภาพชีวิตหลังเกษียณของพวกเธอ"

อย่างไรก็ตาม กองทุนเงินสะสมหลังเกษียณในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังคงมองว่าต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้อีกมากคุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 
Share