Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣገዲድካ ቁጽጽር ኣብ ሓዳር ኣብ ኣውስትራልያ ገበን ክቑጸር መጸዋዕታታት ይውስኹ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ)

Source: Getty Images

ጎስጎስቲ ኣንጻር ዘቤታዊ ዓመጽ እቶም ኣብ ሓደ ዝምድና ኣካላዊ ጎነጽ ከጋጥም ምዃኑ ዘአንፍቱ ቀንዲ ኣመልከትቲ ዝኾኑ መጻምድትኻ ክትቆጻጸር ናይ ምድላይ ባህርያት ክቕጽዑ ወይ ገበን ክበሃሉ ይጽውዑ ኣለው። እንተኾነ ግን ሰራሕተኛታት ብዝሐባህላዊ ደገፍ ጋጋት ወይ ክፍተታት ኣብ ሕጋጋትን ኣገልግሎታትን ነቶም ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ቪዛታት ዘለው ግዳያት ዝኾኑ መጻእቲ የግድዖም ኣሎ ይብሉ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ኣገዲድካ ቁጽጽር ኣብ ሓዳር ኣብ ኣውስትራልያ ገበን ክቑጸር መጸዋዕታታት ይውስኹ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ) 22/04/2021 14:24 ...
ዕለታዊ ዜና 24 ሰነ 2021 SBS ትግርኛ 24/06/2021 15:09 ...
ዉሕ ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ንደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ትግራይ ኮኒኖም፡ ሓይሊታት ትግራይ ድማ ነፋሪት ኣውዲቖም። (ካብ ጸብጻብ) 24/06/2021 09:35 ...
ናይ ሰብኣዊ ቪዛ ዝረኸቡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣሻሓት ስደተኛታት ናብ ኣውስትራሊያ ከይኣትዉ ብምሽጋሮም ኣብ ሰንፈላል ወዲቖም ይርከቡ። 24/06/2021 03:57 ...
"ኣብይ፡ እዚ ምርጫ ከድሕኖ ከምዘይክእል ፈሊጡ'ዩ፡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከይወጽእ ዝደሊ" ሰናይ ገ/መድህን 23/06/2021 23:38 ...
ቅነ ናይዶክ (NAIDOC) ምሕዋይ ሃገር፡ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 23/06/2021 07:57 ...
"ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣየመሓየሸትን፡ ብተወሳኺ ናብ ጎሮቤት ከይዳ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣስፊሓቶ፣” ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ዉሕሃ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ 23/06/2021 04:32 ...
ውዕሎ ምድማጽ መረጻ ኣብ ሸውዓተ ክልላትን ክልተ ርእሰን ዘመሓድራ ከተማታትን ኢትዮጵያ። 22/06/2021 06:51 ...
ዕለታዊ ዜና 21 ሰነ 2021 SBS ትግርኛ 21/06/2021 13:14 ...
ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓይሊ ዝግበር ምምላስ ስደተይናታትን መቕተልትን ተቓዊሙ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ) 21/06/2021 03:42 ...
View More