Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ስስዐ ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮጳን ድሌታት ደገፍትን ትርጉም ስፖርትን ዝተፋጠጥሉ ኩነታት ሱፐር ሊግ ኣብቂዑ ድዩ፧

Source: AAP

ሰሙናዊ መደብ ስፖርት (26/04/2021)* ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 10 ኪሜ ኤይሲክስ ቢ ኣት ዮር ፐርሰናል ቤስት ኤርትራዊት ኣትሌት መቕደስ ወልዱ ተዓዊታ፡ * ኤርትራዊያንን ኢትዮጵያውያንን ተቐዳደምቲ ብሽግለታ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝካየዱ ዘለው ዝተፈላለዩ ቅድድማት ብቕዓቶም ምምስካር ይቕጽልዎ፡ * ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳሓንቲ ካብ’ተን ኣዝየን ፍሉያት ሰሙናት ኮይና ሓሊፋ። እተን ዝዓበያ ጋንታታት ኣብ’ቲ ኣህጉር ንግጥማት ዩኤፋ ቻምፒዮንስ ሊግ ገዲፈንኦ ወይ ጠንጢነንኦ ከይደን፡ ኣብ ውሽጢ ከባቢ 48 ሰዓታት ግን ተመሊሰን ጥራይ ዘይኮነ ተዋሪደንን ይቕሬታ ክሓታ ተገዲደንን፡ እቲ ፈተንአን ግን ኣብቂዑ ድዩ፧

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ስስዐ ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮጳን ድሌታት ደገፍትን ትርጉም ስፖርትን ዝተፋጠጥሉ ኩነታት ሱፐር ሊግ ኣብቂዑ ድዩ፧ 26/04/2021 11:04 ...
ዕለታዊ ዜና 24 ሰነ 2021 SBS ትግርኛ 24/06/2021 15:09 ...
ዉሕ ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ንደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ትግራይ ኮኒኖም፡ ሓይሊታት ትግራይ ድማ ነፋሪት ኣውዲቖም። (ካብ ጸብጻብ) 24/06/2021 09:35 ...
ናይ ሰብኣዊ ቪዛ ዝረኸቡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣሻሓት ስደተኛታት ናብ ኣውስትራሊያ ከይኣትዉ ብምሽጋሮም ኣብ ሰንፈላል ወዲቖም ይርከቡ። 24/06/2021 03:57 ...
"ኣብይ፡ እዚ ምርጫ ከድሕኖ ከምዘይክእል ፈሊጡ'ዩ፡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከይወጽእ ዝደሊ" ሰናይ ገ/መድህን 23/06/2021 23:38 ...
ቅነ ናይዶክ (NAIDOC) ምሕዋይ ሃገር፡ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 23/06/2021 07:57 ...
"ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣየመሓየሸትን፡ ብተወሳኺ ናብ ጎሮቤት ከይዳ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣስፊሓቶ፣” ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ዉሕሃ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ 23/06/2021 04:32 ...
ውዕሎ ምድማጽ መረጻ ኣብ ሸውዓተ ክልላትን ክልተ ርእሰን ዘመሓድራ ከተማታትን ኢትዮጵያ። 22/06/2021 06:51 ...
ዕለታዊ ዜና 21 ሰነ 2021 SBS ትግርኛ 21/06/2021 13:14 ...
ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓይሊ ዝግበር ምምላስ ስደተይናታትን መቕተልትን ተቓዊሙ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ) 21/06/2021 03:42 ...
View More