Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ብዙሕ ዘይፍለጡ ግና ኩሉ ኣብ ኣውስትራሊያ መኪና ዝዝውር ክፈልጦም ዝግባእ ሕጊታት (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

Source: Getty Images

ኣብ ታዝማኒያ ፡ ማኪና እናዘወርካ ኣብ ተሌፎንካ ናይ ጂ.ፒ.ኤስ. ምርሒት ኣፕሊኬሽናት ምጥቃም ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ከም ዘቕጽዕ፡ ወይ ከኣ ኢድካ ካብ መስኮት ማኪናኻ ወጻኢ ምግባር ዘይሕጋዊ ምዃኑ ትፈልጥዶ ? ኣብዚ ኩነታት ፡ ብዙሕ ዘይፍለጥ ናይ መንገዲ ሕጊታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ፡ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣውስትራሊያ ጽርግያታት ዝምልከት ሕጊ ንኸይትጥሕሱ ክሕግዘኩም እዩ ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ብዙሕ ዘይፍለጡ ግና ኩሉ ኣብ ኣውስትራሊያ መኪና ዝዝውር ክፈልጦም ዝግባእ ሕጊታት (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 28/04/2021 08:19 ...
ዕለታዊ ዜና 24 ሰነ 2021 SBS ትግርኛ 24/06/2021 15:09 ...
ዉሕ ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ንደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ትግራይ ኮኒኖም፡ ሓይሊታት ትግራይ ድማ ነፋሪት ኣውዲቖም። (ካብ ጸብጻብ) 24/06/2021 09:35 ...
ናይ ሰብኣዊ ቪዛ ዝረኸቡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣሻሓት ስደተኛታት ናብ ኣውስትራሊያ ከይኣትዉ ብምሽጋሮም ኣብ ሰንፈላል ወዲቖም ይርከቡ። 24/06/2021 03:57 ...
"ኣብይ፡ እዚ ምርጫ ከድሕኖ ከምዘይክእል ፈሊጡ'ዩ፡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከይወጽእ ዝደሊ" ሰናይ ገ/መድህን 23/06/2021 23:38 ...
ቅነ ናይዶክ (NAIDOC) ምሕዋይ ሃገር፡ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 23/06/2021 07:57 ...
"ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣየመሓየሸትን፡ ብተወሳኺ ናብ ጎሮቤት ከይዳ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣስፊሓቶ፣” ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ዉሕሃ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ 23/06/2021 04:32 ...
ውዕሎ ምድማጽ መረጻ ኣብ ሸውዓተ ክልላትን ክልተ ርእሰን ዘመሓድራ ከተማታትን ኢትዮጵያ። 22/06/2021 06:51 ...
ዕለታዊ ዜና 21 ሰነ 2021 SBS ትግርኛ 21/06/2021 13:14 ...
ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓይሊ ዝግበር ምምላስ ስደተይናታትን መቕተልትን ተቓዊሙ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ) 21/06/2021 03:42 ...
View More