Coming Up Mon 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Tigrinya radio
ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ንምንታይ'ዩ ጾታዊ ዓመጽ ከጋጥም እንከሎ ብዙሓት መሰናኽላት ንፍትሒ ዝህልው፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ)

Source: Getty Images

ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ግረይስ ቴም ኣውስትራልያዊት ናይ’ዚ ዓመት/ኣውስትራልያን ኦፍ ዘ ዪር ተባሂላ ድሕሪ ምስያማን ኣባል ሰራሕተኛ ሰልፊ ሊበራል ዝነበረት ብሪታኒ ሂጊንስ ኣብ ቤተ መንግስቲ ወይ ፓርላመንት ሃውስ እናሰርሐት እንከላ ኣጋጢሙኒ ዝበለቶ ጾታዊ ዓመጽ ብቓልዕ ድሕሪ ምዝራባ ሓድሽ ኣትኩሮ ኣብ ልዕሊ ጾታዊ በደል ወይ ዓመጽ ፈጢሩ ቀንዩ። እንተኾነ ግን ካብ ሓሙሽተ ደቀንስትዮ ሓንቲን ካብ 20 ደቂተባዕትዮ ሓደን ኣብ ኣውስትራልያ ጾታዊ በደል/ዓመጽ ኣጋጢምዎም ወይ ካብ 15 ዓመት ዕድሚኦም ምፍርራሕ ኣጋጢምዎም፡ ዝበዝሑ [87%] በደላት ናብ ፖሊስ ኣይተጠርዑን ወይ ኣይቀረቡን፡ ካብኦም ዝወሓዱ ከኣ ናብ ገበናዊ ፍርዲ ይበጽሑ። ውጻእ መዓት’ዞም ዓመጻት ዝኾኑ ሰባት ንምንታይ’ዮም ፍትሒ ከይረኽቡ ብዙሓት መሰናኽላት ዝገጥምዎምን ነዚ ንምምሕያሽ እንታይ ክግበር ይከኣልን እዚ ጸብጻብ ክምልከት’ዩ።

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
ንምንታይ'ዩ ጾታዊ ዓመጽ ከጋጥም እንከሎ ብዙሓት መሰናኽላት ንፍትሒ ዝህልው፧ (ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ) 06/05/2021 16:11 ...
ዕለታዊ ዜና 24 ሰነ 2021 SBS ትግርኛ 24/06/2021 15:09 ...
ዉሕ ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ንደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ትግራይ ኮኒኖም፡ ሓይሊታት ትግራይ ድማ ነፋሪት ኣውዲቖም። (ካብ ጸብጻብ) 24/06/2021 09:35 ...
ናይ ሰብኣዊ ቪዛ ዝረኸቡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣሻሓት ስደተኛታት ናብ ኣውስትራሊያ ከይኣትዉ ብምሽጋሮም ኣብ ሰንፈላል ወዲቖም ይርከቡ። 24/06/2021 03:57 ...
"ኣብይ፡ እዚ ምርጫ ከድሕኖ ከምዘይክእል ፈሊጡ'ዩ፡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከይወጽእ ዝደሊ" ሰናይ ገ/መድህን 23/06/2021 23:38 ...
ቅነ ናይዶክ (NAIDOC) ምሕዋይ ሃገር፡ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ) 23/06/2021 07:57 ...
"ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣየመሓየሸትን፡ ብተወሳኺ ናብ ጎሮቤት ከይዳ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣስፊሓቶ፣” ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ዉሕሃ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ 23/06/2021 04:32 ...
ውዕሎ ምድማጽ መረጻ ኣብ ሸውዓተ ክልላትን ክልተ ርእሰን ዘመሓድራ ከተማታትን ኢትዮጵያ። 22/06/2021 06:51 ...
ዕለታዊ ዜና 21 ሰነ 2021 SBS ትግርኛ 21/06/2021 13:14 ...
ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓይሊ ዝግበር ምምላስ ስደተይናታትን መቕተልትን ተቓዊሙ። (ካብ ኣርእስታት ጸብጻብ) 21/06/2021 03:42 ...
View More