SBS Việt ngữ

Việt Nam tuần qua: Thực trạng tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên

SBS Việt ngữ

Many overseas students feel isolated and lonely in Australia.

Overseas students can face feelings of isolation and loneliness in Australia especially during COVID-19 lockdowns and restrictions. Source: AAP


Published 5 May 2022 at 6:22pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Tình trạng tự tử ở thanh thiếu niên đã tăng hơn 40% trong 10 năm qua - trên thực tế con số có thể nhiều hơn so với số liệu thống kê. Các ca tử vong vì Covid ở Việt Nam giảm thực đáng kể. Hội nghị Trung ương 5 Khoá VIII bao gồm "những vấn đề lớn, khó và hệ trọng" đối với ĐCSVN.


Published 5 May 2022 at 6:22pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Share