SBS Radio App

Download the FREE SBS Radio App for a better listening experience

Advertisement
Representatives of the VAHF and the VAOH Project: Long Nguyen, Dung Vu Hoang, Linda Vo, Nancy Bui (áo đen, giữa), Thuy Vo Dang, Thieu Dang. (Christopher Truong)

Phỏng vấn Hội trưởng Hội Bảo Tồn Văn Hóa Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt (VAHF) bà Nancy Bùi, về dự án lập thư khố trên mạng về chiến tranh Việt Nam và bộ sách lịch sử về người Việt hải ngoại.

By
Thanh Vi
Published on
Thursday, November 23, 2017 - 23:43
File size
10.74 MB
Duration
23 min 27 sec

"Tất cả những người yêu chuộng tự do phải xem phim này"

Phim tài liệu Vietnamerica của nhà sản xuất Nancy Bùi và đạo diễn Scott Edwards nói về chiến tranh Việt Nam theo quan điểm của người Việt Nam bắt đầu được công chiếu miễn phí tại Úc trong tuần tới.