Coming Up Sat 8:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Assyrian radio

ܟܠ ܡܐ ܕܒܵܥܐܬܘܼܢ ܕܝܲܕܥܸܬܝܘܼ̣ܢ ܒܘܼܬ ܟܘܼܦ̮ܝ̣ܕ 19 ܓܵܘ ܐܘܼܤܬܪܵܠܝܵܐ, ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܘܼܗ ܩܵܐ ܕܵܟܼܝ̣ ܩܵܢܝ̣ܬܘܼܢ

0:00
breaking