Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
Hmong 09/01/2021

Tej cai uas tej xeev coj los siv tswj kab mob thoob plaws teb chaws Australia

Muaj cov kev txwv sib txawv siv thoob plaws Australia no tsuas nyob ntawm seb lub xeev koj nyob hos hloov raws qhov lawv xav tau los yog raws qhov lawv txhawj xeeb xwb.

  • RADIO
  • LATEST
PODCAST

SBS Hmong

OVERVIEW
Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.
# TITLE RELEASED TIME MORE
Txoj kev ua leej niam tshiab rau lub caij muaj kab mob COVID-19, raug txwv thiab kaw teb chaws 17/10/2021 11:35 ...
NSW muaj pej xeem hno tau tshuaj txwm 2 koob txog 80% 17/10/2021 11:38 ...
Tus coj Hmong Australia Society NSW tawm tswv yim txog cov kev qhib lub xeev no 15/10/2021 12:39 ...
Australia cov bridging visas tsim nyog koj paub txog 15/10/2021 17:32 ...
Cov tswv yim npaj kom txhob raug kev phom sij thaum hav zoov kub hnyiab 15/10/2021 11:40 ...
Victoria muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tshaj plaws 14/10/2021 09:16 ...
SBS txheeb xyuas nws cov xov xwm ua ntau hom lus 13/10/2021 07:50 ...
Kuv tsis yog pej xeem Australia - puas tsim nyog kuv book pib dav hlau? 10/10/2021 14:39 ...
UNCEF tau nqua hu kom tej tsoom fwv pab daws tej me nyuam yaus thiab tej hluas cov kev nyuaj siab 10/10/2021 16:04 ...
NSW npaj qhib nws lub xeev thiab Victoria yuav tsis kom tej neeg zum 2 tau nyob ze nrog cov neeg kis kab mob cais ntxiv 10/10/2021 14:51 ...
View More

Xov xwm qhia txog kab mob Coronavirus

Read more

5 October - 12 November

Txheeb cov xov xwm ua lus

Tawm koj cov tswv yim