"नेपाली प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण धान्न भारतलाई धौधौ"

Nepali Prime Minister Sher Bahadur Deuba with his Indian counterpart Narendra Modi in New Delhi on August 24, 2017.

Nepali Prime Minister Sher Bahadur Deuba with his Indian counterpart Narendra Modi in New Delhi on August 24, 2017. Source: Getty


Published 26 August 2017 at 5:57pm
By SBS Nepali
Source: SBS

प्रत्येक नौ नौ महिनामा एक नयाँ नेपाली प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा जाँदा भारतलाई त आर्थिक रूपमा ठुलो समस्या परेको देखिन्छ भन्छन् चट्याङ्ग मास्टर।


Published 26 August 2017 at 5:57pm
By SBS Nepali
Source: SBSShare