ඔස්ට්‍රේලියානු හමුදා සෙබළුන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩි කිරීමට පර්යේෂණ කරන ශ්‍රී ලාංකික ආචාර්යවරයා SBS සිංහල ට කතා කරයි

A leading Sri Lankan researcher conducting research on defense-related in Australia speaks to SBS Sinhala

Dr. Damith Mohotti (Senior Lecturer in Civil Engineering, University of New South Wales, Canberra)


Published 19 May 2022 at 4:05pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

ඔස්ට්‍රේලියාවේ Defense-related හෙවත් ආරක්ෂක ක්‍රම සම්බන්ධව පර්යේෂණ සිදුකරන ප්‍රමුඛ පෙළේ පර්යේෂකයකු වන කැන්බරා නුවර University of New South Wales හි සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය දමිත් මොහොට්ටි මහතා සමග SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය සිදුකළ සාකච්ඡාවට සවන් දෙන්න.


Published 19 May 2022 at 4:05pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

Share