වටේ ඉන්න අයගෙන් පරිස්සම් වෙන්න: ගෝඨා අගමැති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානිට අනතුරු ඇඟවයි: ශ්‍රී ලංකා පුවත් විමසුම

Gotabhya Rajapaksha_ President of Sri Lanka

Gotabhya Rajapaksha: President of Sri Lanka


Published 6 June 2022 at 12:46pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට තොරතුරු ගෙන එන මාධ්‍යවේදී මනෝජ් උදටියාවල සමඟ SBS සිංහල සේවය සෑම සඳුදා දිනකම ඔබ වෙත ගෙන එන සතියේ ශ්‍රී ලාංකීය පුවත් සමාලෝචනයට සවන්දෙන්න ඉහත ඡායාරූපය මත ඇති speaker සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න


Published 6 June 2022 at 12:46pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS


සවන්දෙන්න ගෙවීගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වුනු නවතම පුවත් වල ඇතුලාන්ත තොරතුරු SBS සිංහල සේවයේ සෑම සඳුදා දිනකම ගෙනෙන 'සතියේ ශ්‍රී ලාංකික පුවත් විමසුමෙන්" Share