ඔස්ට්‍රේලියාවේ 457 සහ 482 වීසා ලාභීන්ට ජූලි 01 සිට පහසුවෙන් PR ගන්න ලැබෙන හැටි

How 457 and 482 visa holders can get Australian Permanent Residency easily from July 1

Source: Getty Images


Published 5 July 2022 at 4:29pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

2022 ජූලි 01 සිට 482 සහ 457 වීසා ලාභීන්ට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය පහසු කරවන නව මාවත පිළිබඳ SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය ගෙන එන සාකච්ඡාවට සවන් දෙන්න.


Published 5 July 2022 at 4:29pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS


මෙල්බර්න් නුවර ලියාපදිංචි සංක්‍රමණ නීති උපදේශක හේමන්ත පුංචිහේවා මහතා අප සමග කතා බහට.


 

AdvertisementShare