ඉදිරි වසර පහ තුළ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථිකයට අපේ ශ්‍රී ලංකේය සංක්‍රමණික ප්‍රජාව දායක වෙන්නේ කොහොමද ?

Close up of people pointing to a graph with data. There is also a digital tablet and a laptop on the table

Discussing on data to forecast future trends Source: Getty Images/courtneyk


Published 5 July 2022 at 2:20pm
By Athini Amarasiri
Source: SBS

පසුගිය සතියේ නිකුත් වූ ඕස්ට්‍රේලියාවේ 2021 වසරේ පැවති සංගණනයේ විශ්ලේෂණ දත්ත වාර්තාව අනුව ඉදිරි වසර පහ තුළ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථිකයට ශ්‍රී ලංකේය සංක්‍රමණික ප්‍රජාවේ දායකත්වය කෙබඳුද, ඒ කුමන ක්ෂේත්‍ර වලින්ද සහ තවත් ඔබට වැදගත් තොරතුරු රැසක් දැන ගන්න ඉහත ඡායාරූපය මත ඇති speaker සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න.


Published 5 July 2022 at 2:20pm
By Athini Amarasiri
Source: SBS


SBS සිංහල ගුවන් විදුලි සේවය මෙල්බර්න් සිට ස්වභාවික සම්පත් ව්‍යාපෘති සදහා දත්ත විශ්ලේෂණ උපදේශකවරයෙක් වන ආචාර්ය කිත්සිරි දසනායක මහතා සමඟ සිදු කළ සාකච්ඡාව
Share