නව මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් පලවා හැර පෙර අධිපතිව යලි ගෙන එන්න රනිල් ගේ සුක්ෂම සැලැස්මක්: ශ්‍රී ලංකා පුවත් විමසුම

Central Bank governor Nandalal Weerasingha_ Prime Minister Ranil Wickramasingha_Sri Lanka

Central Bank governor Nandalal Weerasingha_ Prime Minister Ranil Wickramasingha_Sri Lanka


Published 30 May 2022 at 12:50pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS

ශ්‍රී ලංකාවේ සිට තොරතුරු ගෙන එන මාධ්‍යවේදී මනෝජ් උදටියාවල සමඟ SBS සිංහල සේවය සෑම සඳුදා දිනකම ඔබ වෙත ගෙන එන සතියේ ශ්‍රී ලාංකීය පුවත් සමාලෝචනයට සවන්දෙන්න ඉහත ඡායාරූපය මත ඇති speaker සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න


Published 30 May 2022 at 12:50pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS


සවන්දෙන්න ගෙවීගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වුනු නවතම පුවත් වල ඇතුලාන්ත තොරතුරු SBS සිංහල සේවයේ සෑම සඳුදා දිනකම ගෙනෙන 'සතියේ ශ්‍රී ලාංකික පුවත් විමසුමෙන්" Share