ඔස්ට්‍රේලියාවේ Skilled Occupation List එක වෙනස් කරන්නැයි වන ඉල්ලීම් ඉහලට: ජුනි 30 දා SBS සිංහල පුවත්

Growing calls for Australia to abolish its skilled occupation list for temporary and permanent resident applications

Growing calls for Australia to abolish its skilled occupation list for temporary and permanent resident applications Source: SBS Sinhala


Published 30 June 2022 at 12:10pm
By Nipuna Dodangoda
Source: SBS

සවන්දෙන්න 2022 ජූනි 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා SBS සිංහල ගුවන්විදුලියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට...


Published 30 June 2022 at 12:10pm
By Nipuna Dodangoda
Source: SBS


අද ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ සිරස්තල

  • ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිපුණතා රැකියා ලැයිස්තුව (Skilled Occupation List) වෙනස් කරන්නැයි වන ඉල්ලීම් ඉහල යයි
  • මොරිසන් රජය ප්‍රමාද කල යුරෝපා සංගමය සමග වන ඕස්ට්‍රේලියානු වෙළඳ සාකච්චා බලාපොරොත්තු වූවටත් වඩා කලින් වන ලකුණු
  • නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ දුම්රිය සේවකයින් සහ ගුරුවරුන් අදත් වැඩ වර්ජනයක
  • ලෝක බැංකු ආධාර ගැනීමට හැකි වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපෘති වෙනස් කෙරේ
  • NATO සංවිධානය සමග එක් වන්නැයි ස්වීඩනයට සහ ෆින්ලන්තයට නිල වශයෙන් ආරාධනා

Share