ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෘදුකාංග ක්ෂේත්‍රයේ වඩා ඉල්ලුමක් ඇති රැකියා ගැන SBS සිංහල ගුවන් විදුලියෙන් හෙළිදරව්වක්

The most demanding jobs in the software industry in Australia

Published 7 June 2022 at 12:12pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෘදුකාංග ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත්ම ඉල්ලුමක් ඇති රැකියා සහ ඒවායේ වැටුප් පැකේජ පිළිබඳ SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය සිදුකළ සාකච්ඡාවට සවන් දෙන්න.


Published 7 June 2022 at 12:12pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS


මෙල්බර්න් නුවර තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයෙකු වන ජමිත් ජයසේකර මහතා අප සමග කතා බහට.


Share