ඕස්ට්‍රේලියානු ආදිවාසීන්ගේ සම්ප්‍රදායට ගරු කිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි? මෙවර SBS සිංහල Settlement Guide වෙතින්

National Reconciliation Week 2022: Be brave and engage

An Indigenous performer participates in a smoking ceremony


Published 2 June 2022 at 1:05pm
By Melissa Compagnoni, Nipuna Dodangoda
Source: SBS

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආදිවාසී සහ ටොරස් සමුද්‍ර සන්ධි දූපත් වැසියන්ගේ සංස්කෘතියට සහ සම්ප්‍රදායට ගරු කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට SBS සිංහල Settlement Guide වෙත සවන් දෙන්න.


Published 2 June 2022 at 1:05pm
By Melissa Compagnoni, Nipuna Dodangoda
Source: SBS


අද මෙම Settlement Guide ගුවන්විදුලි විශේෂාංගයෙන් අපි ඔබ වෙත ගෙන ආ තොරතුරු, කියවා දැන ගැනීමට හැකි වන පරිදි වෙබ් ලිපියක් ආකාරයටත් අපගේ වෙබ් අඩවියේ පලකොට තිබෙනවා. පිවිසෙන්න SBS සිංහල සේවයේ වෙබ් අඩවියට 


ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත්වීමේදී සංක්‍රමනිකයෙකු ලෙසට ඔබ දැනගත යුතු වැදගත් අංශ පිළිබඳව ඔබ වෙත තොරතුරු සහිත ලිපියට පිවිසෙන්න

AdvertisementShare