ชาวออสเตรเลียบางส่วนกำลังเผชิญกับภาวะ 'โซเชียลเจ็ทแล็ก'

A third of Australians suffering from 'social jet lag'

ผลการวิจัยล่าสุดระบุว่า 1 ใน 3 ของชาวออสเตรเลียกำลังเผชิญกับปัญหา Social jet lag Source: ๋Jay Wennington/Unsplash


Published 17 July 2018 at 12:21pm
By Andrea Nierhoff
Presented by Manoch Chummuangpak
Source: SBS

ปัญหาการนอนไม่เพียงพอของชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ผลการวิจัยล่าสุดพบประชากร 1 ใน 3 กำลังเผชิญกับปัญหาโซเชียลเจ็ทแล็ก (Social jet lag) หรือความผิดปกติทางการนอนจากการใช้ชีวิต หรือนาฬิกาในร่างกายกับกิจวัตรที่ต้องทำไม่สอดคล้องกัน สิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนเหล่านี้คือ การนอนดึก ไปถึงที่ทำงานสาย และต้องไปทำงานทั้งๆ ที่ร่างกายไม่แข็งแรง


Published 17 July 2018 at 12:21pm
By Andrea Nierhoff
Presented by Manoch Chummuangpak
Source: SBS

Share