ไทยเตรียมนโยบายแก้ปัญหาพลังงานแพง

Anandajoti via Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Thai flag Source: Anandajoti via Wikimedia Commons (CC BY 2.0)


Published 23 June 2022 at 7:31pm
By Chada Somboonphol
Presented by SBS Thai
Source: SBS

รัฐบาลไทยมีแนวทางแก้ไขปัญหาราคาพลังงานในไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างไร พร้อมฟังสถานการณ์โควิดที่ไทยเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดเพิ่มเติมแล้ว


Published 23 June 2022 at 7:31pm
By Chada Somboonphol
Presented by SBS Thai
Source: SBS


กด ▶ เพื่อฟังสัมภาษณ์

LISTEN TO
Thai news report 23 June 2022 image

รัฐบาลไทยมีแนวทางแก้ไขปัญหาราคาพลังงานในไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างไร พร้อมฟังสถานการณ์โควิดที่ไทยเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดเพิ่มเติมแล้ว

SBS Thai

23/06/202210:16


Advertisement
คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดจากออสเตรเลียและทั่วโลกเป็นภาษาไทยจากเอสบีเอส ไทย ได้ที่เว็บไซต์  

บันทึกเว็บไซต์ของเราเก็บไว้ในบุ๊กมาร์ก เพื่อไม่ให้คุณพลาดสถานการณ์ล่าสุด หรือติดตามเราทางเฟซบุ๊กที่ 

 


Share