ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣብ ምንባይ ቆልዑ ምስራሕ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Becoming a foster carer in Australia

Published 1 June 2022 at 9:44am
Source: SBS

ቆልዑ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት'ዮም ናብ መናበይቲ ዝውሰዱ። ን ኣብነት ኣብ ስድራ ዝፍጠር ግጭት ወይ'ውን ንንውሕ ዝበለ እዋን ቆልዑ ኣብ ገዛኦም ዓመጽ ምስዝፍጸሞም እዩ። ስድራኦም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከዕብይዎም ዘይከኣሉ ቆልዑ ንምእላይ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ነዞም ቆልዑ ንኽኣልዩ ጠለብ ይበዝሕ ኣሎ።


Published 1 June 2022 at 9:44am
Source: SBSShare