ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ኣድላይነት ቅድሚ ሞት ለበዋ ምግዳፍ ወይ ምንዛዝ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Importance of will

Published 8 June 2022 at 12:01pm
Source: SBS

መጽናዕታት ከምዝሕብሮ ብዙሓት ኣውስትራሊያዊያን ቅድሚ ምማቶም ለበዋ ኣይገድፉን ። ክኢላታት ግና ዕድመ ፡ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ደረጃን ዓሌትን ብዘየገድስ ፡ ንመጻኢ ናይቶም እተፍቅሮም ሰባት ኣቐዲምካ መደብ ምውጻእ ቀዳምነት ክወሃቦ ከም ዝግባእ ይምዕዱ።


Published 8 June 2022 at 12:01pm
Source: SBSShare