ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

ቅነ ስደተኛታት፡ ተሞክሮን ብዙሕነትን ማሕበረሰብ ስደተኛታት ንምጽምባል ዕድል ዝፈጥር ቅነ (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Refugee Week

Adama Profile pic Source: Supplied


Published 15 June 2022 at 11:58am
Source: SBS

ድሕነት ዝረኽብሉ ሀገር ንምርካብ በብዓመቱ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ካብ ዓዶም ክሃድሙ ይግደዱ እዮም ። ቅነ ስደተኛታት ወይ ሰሙን ስደተኛታት፡ ኣብ ኣውስትራሊያ ዝለዓለ ዓመታዊ ንጥፈት ብዛዕባ ስደተኛታት ንህዝቢ ንምሕባርን ብስደተኛታት ዝግበር ኣወንታዊ ኣበርክቶ ንማሕበረሰብ ኣውስትራሊያ ንምሕባርን ዝሕግዝ እዩ ። ናይ 2022 ቅነ ስደተኛታት Healing ወይ ምሕዋይ ዝብል እዩ ።


Published 15 June 2022 at 11:58am
Source: SBSShare