ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

መስርሕ ስርዓተ ቐብሪ ኣብ ኣውስትራሊያ ብኸመይ እዩ ዝፍጸም (ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ)

ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

Settlement Guide

Source: Getty Images


Published 22 June 2022 at 11:41am
By Delys Paul
Presented by Beyene Semere
Source: SBS

ጉዕዞ ስደት ብዙሕ ግዜ ዘየተኣማምንን ኣብ ዘይተጸበኻዮን ተርእዮታት ዘጋጥም እዩ ። ሞት እተፍቅሮ ሰብ ወይ ፈታዊኻ ምስዘጋጥም እንታይ ክግበር ከም ዝግባእ ብዙሕ ሰብ ከይትልጦ ይኽእል ። ኣብ ኣውስትራሊያ ስርዓተ ቀብሪ ብኸመይ ከምዝካየድ ምፍላጥ እምበኣር ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዩ እዚ ናይ ሎሚ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ ነዚ ክድህስስ ተመዲቡ ።


Published 22 June 2022 at 11:41am
By Delys Paul
Presented by Beyene Semere
Source: SBSShare