SBS Việt ngữ

Việt Nam tuần qua: Kết thúc Hội nghị TW 5

SBS Việt ngữ

Tranh chấp đất đai giữa dân và chính quyền tại Đồng Tâm năm 2017-19 đã dẫn đến bạo lực chết người.

Tranh chấp đất đai giữa dân và chính quyền tại Đồng Tâm năm 2017-19 đã dẫn đến bạo lực chết người. Source: Getty Images


Published 12 May 2022 at 5:20pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Sau 6 ngày làm việc Hội nghị TW 5 hạ quyết tâm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai; Hoa Kỳ giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống phổ biến vũ khjí hủy diệt hàng loạt; Tử vong vì Covid giảm mạnh trong khi cả nước chỉ ghi nhận 2.855 ca nhiễm mới.


Published 12 May 2022 at 5:20pm
By Quốc Vinh
Source: SBS

Share