කාන්තා යට ඇඳුම් එල්ලා ඇති අමුතු ප්‍රදේශයකට මරේ ඩාලින් ගඟ දිගේ ගමනක්: SBS සිංහල මාසික ගුවන් විදුලි චාරිකාව

Australian Rural Beauty_ SBS Sinhala

Australian Rural Beauty_ SBS Sinhala. Image


Published 29 May 2022 at 9:14pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS

සුපුරුදු ලෙසින් ඔබව මේ චාරිකාව රැගෙන යන්නේ SBS සිංහල ගුවන් විදුලියේ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයේ වාර්තාකරු ජනක වීරසිංහ විසින්. වැඩසටහනට සවන්දෙන්න ඉහත චයාරුපයේ ඇති speaker සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න


Published 29 May 2022 at 9:14pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS


ඕස්ට්‍රේලියාවේ කාලීන තොරතුරු ඉක්මනින් දැනගන්න පිවිසෙන්න

  • SBS සිංහල Facebook පිටුවට
Advertisement
  • SBS සිංහල වෙබ් අඩවියෙන්
  • SBS Radio APP එකෙන් (Free)

Share