ශ්‍රී ලාංකික මහාචාර්යවරයෙක් බිහිකළ Migraine පිළිබඳ ලෝකයේ සහ ඔස්ට්‍රේලියාවේ පළමු ආයතනය මෙල්බර්න් නුවරින්

A Sri Lankan professor living in Australia launches the world's and Australia's first institute of Migraine

Launching Ceremony of Australian Institute of Migraine Source: Supplied: Professor Tissa Wijeratne


Published 6 June 2022 at 1:22pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

Migraine හෙවත් ඉරුවාරදය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමටම කැපවූ ලෝකයේ සහ ඔස්ට්‍රේලියාවේ බිහිවූ පළමු ආයතනය වන මෙල්බර්න් නුවර ආරම්භ වූ Migraine පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනය පිළිබඳ SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය සිදුකළ සාකච්ඡාවට සවන් දෙන්න.


Published 6 June 2022 at 1:22pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS


Migraine පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනයේ සම නිර්මාතෘ, මෙල්බර්න් නුවර ස්නායු රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය තිස්ස විජේරත්න මහතා අප සමග කතා බහට.


Share