ස්වදේශික ඔස්ට්‍රේලියානුවන් උරුමකම් කී පෝෂ්‍යදායී ආහාර රටාවට බ්‍රිතාන්‍ය සංක්‍රමණයෙන් පසු මොකද වුණේ ?

Grandmother, Mother and child cooking in the kitchen. They are cooking a healthy meal and talking. Three generations. There are vegetables on a cutting board in the foreground including peppers, carrots, broccoli and tomatoes. They are having fun and are

Three generations of Australian Aboriginal family are cooking happily healthy meals together Source: Getty Images/courtneyk


Published 4 July 2022 at 2:18pm
By Athini Amarasiri
Source: SBS

ඇබොරිජිනල් සහ ටෝරස් සමුද්‍ර දූපත් වැසියන් වන ඔස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශිකයන්ගේ ආහාර රටාව ගැනත්, බ්‍රිතාන්‍ය සංක්‍රමණය හා ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීමෙන් පසු ස්වදේශිකයන්ගේ ආහාර රටාවේ සිදු වුණ වෙනස් කම් ගැනත්,මේ වෙනස්කම් ඔවුන්ගෙ සෞඛ්‍යයට ඇතිකළ බලපෑම ගැනත් දැනුවත් වෙන්න


Published 4 July 2022 at 2:18pm
By Athini Amarasiri
Source: SBS


NAIDOC සතිය වෙනුවෙන් SBS සිංහල ගුවන්විදුලිය මෙල්බර්න් සිට ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයකු, පර්යේෂකයෙකු මෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලියාපදිංචි පෝෂණවේදියෙකු වන මහාචාර්ය ආනන්ද චන්ද්‍රසේකර මහතා සමඟ සිදු කළ සාකච්ඡාවListen more


Share