ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෘදුකාංග ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද?

How to face an interview successfully in the software industry in Australia

How to face an interview successfully in the software industry in Australia


Published 9 June 2022 at 12:28pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS

ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෘදුකාංග ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක අඩංගු ප්‍රධාන පියවර සහ අදාළ සමාගම් අයදුම්කරුවන්ගෙන් බලාපොරොත්තුවන දේ පිළිබඳ SBS සිංහල ගුවන් විදුලිය සිදුකළ සාකච්ඡාවට සවන් දෙන්න.


Published 9 June 2022 at 12:28pm
By Madhura Seneviratne
Source: SBS


මෙල්බර්න් නුවර තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයෙකු වන ජමිත් ජයසේකර මහතා අප සමග කතා බහට.


Share