ජුනි 09 කාලීන විශේෂාංගය: ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසිභාවය අහෝසි කිරීම නීතිවිරෝධී යයි දුන් අධිකරණ තීන්දුව අන් අයට බලපාන හැටි

Australian Passport

Australian Passport


Published 9 June 2022 at 11:56am
By Madhura Seneviratne, Amelia Dunn
Source: SBS

ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටතදී ද්විත්ව පුරවැසියෙකු ත්‍රස්තවාදී වැරදි සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබුවහොත්, එම පුද්ගලයාගේ ඔස්ට්‍රේලියානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කිරීමට මධ්‍යම රජයට නොහැකි බවට මහාධිකරණය ඊයේ (ජුනි 08) ලබා දුන් තීන්දුව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු රැගත් ජුනි 09 වන දා බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන්දෙන්න.


Published 9 June 2022 at 11:56am
By Madhura Seneviratne, Amelia Dunn
Source: SBSShare