ජුනි 13 කාලීන විශේෂාංගය: ප්‍රංශ සබ්මැරීන ගිවිසුම Morrison රජයෙන් නැවතීම නිසා, Albanese රජය ඩොලර් මිලියන 830ක් ගෙවයි

Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks to the media during a press conference in Sydney, Saturday, June 11, 2022. The federal government will pay French company Naval Group around $830 million to settle a scrapped deal to build defence submarin

Australian Prime Minister Anthony Albanese


Published 13 June 2022 at 12:04pm
By Nipuna Dodangoda, Sunil Awasthi
Source: SBS

ජූනි13 වන දා සඳුදා ප්‍රචාරය වූ SBS සිංහල සේවයේ කාලීන තොරතුරු විශේෂාංගයට සවන්දෙන්න.


Published 13 June 2022 at 12:04pm
By Nipuna Dodangoda, Sunil Awasthi
Source: SBS


Highlights

  • ඔස්ට්‍රේලියා සහ චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරුන් අතර සිංගප්පූරුවේදී පැවති හමුවෙන් පසුව දෙරට අතර සබඳතා වැඩිදියුණු කිරීමේ තීරණාත්මක පළමු පියවරක් වශයෙන් සැලකීම
  • ප්‍රංශය සමඟ ඇතිකරගත් සබ්මැරීන ගනුදෙනුවේ අවලංගු කළ කොන්ත්‍රාත්තුවට ඩොලර් මිලියන 830 ක වන්දියක් ගෙවා ප්‍රංශය සමඟ සබඳතා යළි පිහිටුවීමට ඕස්ට්‍රේලියාව උත්සාහ කිරීම

Advertisement

Listen more

 


Share