ඔබේ දරුවාගේ උසස් පාසල තෝරා ගැනීමේදී, ඔබ අනුගමනය කලයුතු පියවර මෙවර SBS සිංහල Settlement Guide වෙතින්

Steps you can follow when choosing your child's high school

Outdoor class


Published 7 June 2022 at 12:11pm
By Melissa Compagnoni, Nipuna Dodangoda
Source: SBS

දෙමාපියන්ට මෙන්ම දරුවන්ට ද අනපේක්ෂිත ආතතියක් ගෙන දෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේදී, දරුවාට උසස් පාසලක් තේරීමේදී දෙමාපියන් දැනගතයුතු දේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට SBS සිංහල Settlement Guide වෙත සවන් දෙන්න.


Published 7 June 2022 at 12:11pm
By Melissa Compagnoni, Nipuna Dodangoda
Source: SBS


අද මෙම Settlement Guide ගුවන්විදුලි විශේෂාංගයෙන් අපි ඔබ වෙත ගෙන ආ තොරතුරු, කියවා දැන ගැනීමට හැකි වන පරිදි වෙබ් ලිපියක් ආකාරයටත් අපගේ වෙබ් අඩවියේ පලකොට තිබෙනවා. පිවිසෙන්න SBS සිංහල සේවයේ වෙබ් අඩවියට 


ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත්වීමේදී සංක්‍රමනිකයෙකු ලෙසට ඔබ දැනගත යුතු වැදගත් අංශ පිළිබඳව ඔබ වෙත තොරතුරු සහිත ලිපියට පිවිසෙන්න

AdvertisementShare