රුසියා - යුක්රේන යුද්ධයට අදට දින 100 යි. යුක්රේන භූමියෙන් 1/5 ක් රුසියාව අල්ලාගෙන ඇති බව යුක්රේනය පිළිගනී: "ලොව වටා"

A Russian soldier walks amidst the rubble in Mariupol's eastern side where fierce fighting between Russia/pro-Russia forces and Ukraine continues to rage. / Pro Russian forces and the defending Ukrainian forces led by the Azov b

A Russian soldier walks amidst the rubble in Mariupol's eastern side./pro-Russia forces and Ukraine continues to rage.


Published 3 June 2022 at 2:11pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS

ලෝකය පුරා සිදුවුණු විශේෂිතම සිදුවීම් කිහිපය පිළිබඳව සාකච්චා කිරීමට අප සමඟ සම්බන්ද වුයේ AFP ප්‍රවෘති ජාලයේ මාධ්‍යවේදී, විදෙස් විත්ති විචාරක අමල් ජයසිංහ මහතා. වැඩසටහනට සවන්දිමට ඉහත ඇති පිංතූරය මධ්‍යයේ ඇති speaker සලකුණ මත ක්ලික් කරන්න


Published 3 June 2022 at 2:11pm
By Dinesha Dilrukshi Wijesuriya
Source: SBS


මේ සතියේ ලෝකය වටේ වාර්තා වන අලුත්ම තොරතුරු රැගත් "ලොව වටා" විදෙස් විත්ති සමාලෝචනය සෑම සිකුරාදාම SBS සිංහල සේවයෙන්Share