اس بی اس دری

مرور مطالب مهم هفته در اس‌بی‌اس دری

اس بی اس دری

Magnifying glass and calculator on interest rates graph

Source: iStockphoto

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 11/06/2022 ساعت 11:55am
منبع: SBS

مرور مطالب مهم هفته در وبسایت اس بی اس دری را اینجا بشنوید.


نشر شده در 11/06/2022 ساعت 11:55am
منبع: SBS


نکات مهم

  • مرور کلی اخبار و مطالب هفته در وبسایت اس‌بی‌اس دری.
  • افزایش تقاضا برای پاسپورت باعث شده تا آسترالیایی‌ها برای بدست آوردن آن انتظار طولانی بکشند
  • بانک مرکزی آسترالیا نرخ سود را به ۰،۸۵ درصد افزایش داد
  • توصیه گروه مشاور فنی آسترالیا در امور ایمن سازی برای نوجوانان در مورد دریافت دوز تقویتی واکسین کرونا
  • برنامه حمایت از هنرمندان افغان در شهر سیدنیبه اشتراك بگذاريد